2023 

PRINCEZNA (minisérie U Korálového moře, detail)
PRINCEZNA (minisérie U Korálového moře, detail)


Můj nový rok začal velkoryse, dokonce ohromně. Velká plátna, portréty
s abstraktními motivy, léčivé kolekce, poetická lyrika a krásná rajská hudba.
To vše se mnou vstoupilo do tohoto zvláštního roku. H.A. 
Portréty s abstraktními motivy

Prvními obrazy v novém roce je minisérie U KORÁLOVÉHO MOŘE. S tím přichází moje nová portrétní tvorba s abstraktními motivy, která je hlavním proudem PORTRÉTNÍCH PRACÍ pro letošní rok. Základem jsou obrazy z různých mých tvůrčích období, jejich ukázky jsou k vidění níže pod odkazem Portréty a jejich vývoj. 

Dovolte mi vyjádřit svůj názor na to, co je, nebo spíše - co by měla být tzv. současná ABSTRAKTNÍ TVORBA (v malbě): 

Všichni asi víme, jak abstraktní malba obecně funguje. Většinou jsou to hodně barevné, až "barevně nastříkané" obrazy. Autor většinou podle mě neví, co chce vyjádřit. Určité barvy se mu dostanou pod ruku a nějak je aplikuje na plátno. Pokud je to u někoho jinak, a předem je jasný záměr skladby, tak by malba mohla odpovídat požadavkům anstraktní tvorby

Abstraktní umění by určitě mělo mít svůj cíl. Dokonce bych řekla: hluboký cíl. Nesmí chybět jasná linie myšlenky, co by plátno mělo ukazovat, stejně jako předem rozvrhnutá barevná škála. Autor má totiž v tomto případě jistotu, že se ve svém záměru vyjádří zcela jasně. 
U abstraktní malby je to složitější, protože kvůli optické zdánlivé nedokončenosti - až jakési nepropracovanosti  celého díla je obtížnější vyjádřit celý autorský záměr. A toto považuji za obrovský výtvarný základ celého obrazu. Jasný záměr, cíl a obrovský prostor navíc pro fantazii uživatele (diváka), umožňující prostup jeho fantazijních představ, zážitků z minulých (či jiných životů) a také zcela logické vyústění ve vnímání díla jako celku. Tedy dokonalý naplněný umělecký zážitek, vedoucí k určitým pozitivním motivům v srdci i mysli. H. A.


Ukázka detailu portrétu s abstraktními motivy - HOVORY S MOŘEM ( minisérie U korálového moře)
Ukázka detailu portrétu s abstraktními motivy - HOVORY S MOŘEM ( minisérie U korálového moře)

Díla této současné multiumělkyně jsou známá svou všestranností a také obrovskou hloubkou a mnoha tajemstvími, která skýtají. S každým dalším podrobným zkoumáním při vnímání těchto děl vyplouvají na povrch nové skutečnosti, okamžiky zážitků, připomínky dávno zapomenutých záznamů vědomí. Její díla jsou velkou silou a mohou vést na správnou životní cestu, tam, kam každý z nás potřebuje jít, a tím být naplněn. Jsou to díla velké umělecké hodnoty a harmonizující hloubky. Každé dílo, které autorka vytvoří, považuje za zázrak. Energie – fluidum, které provází její umělecká díla, je alfou a omegou její tvorby. 


U stromu Moudrosti - Fantazie, 120x180 cm.
U stromu Moudrosti - Fantazie, 120x180 cm.


Velká plátna doprovázená menšími plátnyConnection - Napojení, Meditační typ obrazu
Connection - Napojení, Meditační typ obrazu

Velikonoční období

V postní velikonoční době jsem přenesla tyto tři krásné obrazy na plátna. Představují také tři základní typy uměleckého a harmonizačního zaměření mé práce. Obrazy na sebe tematicky navazují a zachycují velikonoční rozjímání mladého muže, který se na svých cestách touží napojit na Univerzální vedení. Správný směr naznačuje letící Kometa, která v sobě skrývá hluboké duchovní významy spojené se vznikem samotného vesmíru. Vesmírný jezdec je pojítkem i velkým zrcadlem hlubokých duchovních významů po celou dobu existence člověka. Jeho spojení s Kristem je evidentní. 

Space rider - Vesmírný jezdec, Léčivě-terapeutický typ obrazu
Space rider - Vesmírný jezdec, Léčivě-terapeutický typ obrazu
Comet - Komety, harmonizačně-relaxační typ obrazu
Comet - Komety, harmonizačně-relaxační typ obrazu

Na Velký pátek se mi otevřely dveře do pohádek

S tím souvisí dokončení Hlubinně harmonizačních obrazů s pohádkovou tematikou U DVANÁCTI MĚSÍČKŮ, které začaly vznikat na přelomu let 2022-2023, a také nový velký hudebně-obrazovýprojekt pro Rajskou galerii, který se dotýká velkých oblastí rodových a mezirodových vazeb. Projekt se jmenuje Milenci z Verony (Nová epizoda). Hudba má jedinečný prostorový charakter, dotýkáme se filmu a divadla ve snaze věrně zachytit jednotlivé scény, a to jak konceptem nahrávky, tak zvolenými nástroji a následnou studiovou postprodukcí. Příběh v novém pojetí s novým koncem.


Z hlubinně-harmonizačního hlediska představuje nový projekt Milenců z Verony silnou platformu pro řešení rodových a karmických nemocí (tzv. nemocí z tzv. dědičných následků). Zároveň je to ale i jiskřička naděje pro milující se páry, které jsou vystaveny velkému protitlaku zátěžových sil, jež mají zcela negativní charakter ve snaze tyto páry "zlomit" 

Hluboce harmonizující efekt celého projektu je tedy velmi rozsáhlý, 

Z uměleckého hlediska jde o syntézu slova a hudby, speciálně pro tento projekt vznikají krásné texty z vlastní produkce autorky

Charakter použitých hudebních nástrojů: klávesy, křišťálové mísy, zvonkohra, kytary a doprovodné strunné nástroje, zpěv, recitace, scénické hudební efekty. 

OBSAH CD:

  1. Úvod - předehra
  2. Noční déšť
  3. Zvonky
  4. Před svítáním
  5. U stromu snů


Kolekce U DVANÁCTI MĚSÍČKŮ obsahuje tři menší plátna + jedno velké plátno.

  • U dvanácti měsíčků, obraz k uvolnění vědomých bloků 
  • Nevěsta, obraz k uvolnění podvědomých bloků
  • U stromu snů, obraz k Éterickému léčení I. stupně
  • Dítě, obraz k Éterickému léčení II. stupně


Velikonoční obraz 2023

Velikonoční malba, která se dostavila o veliké noci na Velikonoční pondělí, je v letošním roce opravdu velmi hluboká. Souvisí to zcela jistě se zesílenými duchovními jevy nejen v astrálních světech, ale i ve světech mentální reality a spirituální hmotné reality. Vede k tomu nejen spojitost s významem letošního čínského horoskopu, ale také posuvné děje planety Země ke svému vlastnímu středobodu. Tento středobod (časově-prostorový) souvisí s velmi hlubokou minulostí naší planety, a to s dobami, kdy se nacházela v tzv. hmotných rájích.

Na obraze, který má název "KŘEST" je hlavní téma jasné. Mladý muž, zobrazen ve své duchovní podobě, je omýván krůpějemi živé vody, která padá přes jeho hlavu k ramenům. Můžeme se domnívat, o jakou vodu jde: může se jednat o krůpěje jeskynního vodopádu, stejně dobře jako o déšť Svaté noci. Jaká voda z něho smývá viny, tím že ho křtí? Zcela jistě je prosycena duchovní silou. Dále si můžeme všimnout, že na jeho šatu se odleskují krůpěje třpytivé červené barvy, která symbolizuje prolitou Kristovu krev. Mysticismus této malby je zcela patrný. Vydejte se po stopách Kristových, dojdete až k pravému křtu, který očišťuje duchovní těla a rovná i tělo fyzické. Pravá touha tohoto dosáhnout je čistě na Vás.

Pro vnímavější publikum mých obrazů je zřejmé podobenství tohoto muže s andělem vysokého potenciálu. Tento anděl zřejmě přinesl velké poselství. Je mírumilovný, napravuje rovnováhu lidských těl (tedy léčí) a má velké ochranitelské možnosti. Patří do archandělské skupiny Michaela, Gabriela, nebo se už jedná o někoho z Cherubínů? Co myslíte, je možné, aby někdo takový už sestoupil až k nám? Úvahy jsou na Vás.