Portréty a jejich vývoj

H. Antoninova, Litomyšl 2019 (CZ)
H. Antoninova, Litomyšl 2019 (CZ)

Tvorby portrétů stojí na základě různých pláten napříč obdobími všech vývojových fází umělkyně. Základy tvoří zejména portrétové - či figurální malby s duchovními podtexty.

Pro názornost jsou zde uvedeny ukázky obrazů, které autorka považuje za úplný základ její portrétové tvorby.

Portrétovou tvorbou se rozumí malby "nekonkrétních" osob, které jsou zobrazeny na plátně díky vizím a meditačním vjemům malířky. 

Jedná se většinou o obrazy z minulosti (v souvislosti s určitými časovými ději - na časové ose procházející Univerzem). Tyto záznamy autorka získává  zejména v hlubokých inspirativních meditacích a zaznamenává je dle svého uvážení, většinou umístěné do prostoru z daného časového úseku, např. konkrétní historické epochy na Zemi.
Související články: