Současná tvorba

Současnou tvorbu autorky lze rozdělit podle typu malby na obrazy s duchovní tematikou a obrazy se světskou tematikou. 

Významnou úlohu při utváření uměleckého stylu malířky sehrál vývoj jejích tematických kolekcí, za jejichž vrchol považuje autorka začátek roku 2022.