Tvorba


HANY ANTONINOVA


Má tvorba i její vývoj je neodmyslitelně spjat s mým působením terapeutickým, které v roce 2009 odstartovalo mou "dráhu kvantového duchovního skoku".

Celý život cítím fyzicky vibrace hudby, hudba mnou vždy prostupovala celým tělem, a to bylo také základem mé touhy ji vystudovat.

Po dokončení magisterského studia Hudební vědy v roce 2013 jsem již měla za sebou rozsáhlou duchovní transformaci, která mi přinesla doslova zázrak v otevření obzoru barev a léčivého působení barevných vibrací.

Tím se spojily dosud oddělené světy tónů a barvy a v roce 2014 jsem začala vytvářet první hudební nahrávky, které obsahovaly i doprovodné kresby.

V meditacích, které mi vždy přináší "vesmírné vzkazy" jsem našla odpovědi na můj původ, můj úkol a poslání. Propojila jsem se se svou podstatou, a tím znovu našla kontakt s paralelními světy, které dobře znám.

Většinu z nich jsem představila ve svých obrazech, které vznikaly v průběhu let 2014 -2017 (Raná tvorba 2014-2015, Galaktické obrazy 2015-2016, Intuitivní obrazy 2016-2017). Za tuto dobu jsem vytvořila více než 100 velkých pláten, které položily základ veškeré mé další práce s barevnou vibrací. Koncem roku 2017 přišly prvotní Rajské obrazy, které ukázaly směr mé současné tvorby.

Součástí mého vývoje bylo také přenesení získaných Univerzálních informací do psané podoby. Tím vznikla univerzální metodická příručka Hlubinné harmonizace, která propojuje hmotné a duchovní světy v dokonalé souznění. Tuto metodu jsem sem přinesla z vysokých univerzálních úrovní, abych pomohla lidem znovu najít cestu k přirozeným způsobům léčení pomocí zvuku a barev,

Při každém pozorném zadívání na má obrazová díla v nich najdete zakódovanou hudbu...a ne jinak je tomu u mé hudby, vždy je u ní přítomna má ilustrace.

S úctou

Hany Antoninova