Feminine Ars Nova 

Obrazy pro ženy, o ženách, o vztazích....
 Z autorské dílny Hany Antoninove.


F A N  je nový umělecký směr, který umožňuje ženám ve spojení s touto ideou být tvůrcem svého osudu. 

F A N má i svůj Dámský salónek. Setkávání žen u umění tohoto druhu může být pro mnohé z nich startovní čarou pro nový život.Ars Nova bylo hudební hnutí ve 14. století, které přineslo příchod objemu v hudbě. Do té doby byla hudba plochá a monochromatická. Tento nový způsob tvorby hudby byl složitější, vyznačoval se harmonií a rytmem. Byl to začátek polyfonie. Hudba, která se od té doby skládala, se nazývala ars nova a hudba před tímto obdobím se nazývala ars antiqua. Tento významný přechod v umění souvisí také se zavedením perspektivy do malby, ke kterému došlo ve stejném období. 

Feminine Ars Nova nazývám svůj nový umělecký směr, který je syntézou umění a hlubinně-harmonizační metody, kterou jsem vytvořila. Jedná se o specifické používání této metody v oblasti Éterického léčení barevnou vibrací, a to v uměleckých vyobrazeních témat týkajících se ženské otázky. 

Výtvarné motivy mohou zasahovat jak do vyobrazení žen, včetně aktů, tak i zobrazení mužů a žen v jejich vzájemném vztahu. Feminine Ars Nova se tedy nevymezuje pouze na téma ženského (primárního) vztahu k sobě, ale přesahuje i do sekundárních - partnerských vztahových úrovní. Tyto druhy vztahů k sobě samému jsou léčeny pomocí specifického spektra něžných barevných odstínů kombinovaných tak, aby takto volená barevná kompozice působila na důležité části přenosových energetických mostů mezi vědomím a nadvědomím léčeného člověka. 

Tímto způsobem se získá možnost napojení na éterická (jemnohmotná) těla, která jsou harmonizována. Harmonizace - léčení éterických těl znamená zacelení děr a jiných poškození těchto jemných těl, čímž se vytváří posilující obranný efekt pro celou lidskou bytost (v praxi to znamená, že se člověk cítí vitálnější, protože nemá úbytky energie a samozřejmě zdravější, protože s éterickými těly se vždy transformují i těla emocionální na úrovni podvědomí, které ukazují zdravotní stav přes fyzické tělo. V některých případech, pokud je u daného jedince připravenost, se očišťují i mentální primární a sekundární těla od připojených zátěžových energií, které si mnohdy dotyčný jedinec nese velmi dlouho).