Díla této současné multiumělkyně jsou známá svou všestranností a také obrovskou hloubkou a mnoha tajemstvími, která skýtají. S každým dalším podrobným zkoumáním při vnímání těchto děl vyplouvají na povrch nové skutečnosti, okamžiky zážitků, připomínky dávno zapomenutých záznamů vědomí. Její díla jsou velkou silou a mohou vést na správnou životní cestu, tam, kam každý z nás potřebuje jít, a tím být naplněn. Jsou to díla velké umělecké hodnoty a harmonizující hloubky. Každé dílo, které autorka vytvoří, považuje za zázrak. Energie – fluidum, které provází její umělecká díla, je alfou a omegou její tvorby.

Současná tvorba

Současnou tvorbu autorky lze rozdělit podle typu malby na obrazy s duchovní tematikou a obrazy se světskou tematikou.

Významnou úlohu při utváření uměleckého stylu malířky sehrál vývoj jejích tematických kolekcí, za jejichž vrchol považuje autorka začátek roku 2022.

Nové "rajské" obrazy

Jejich tvorba odstartovala už v druhé polovině roku 2023. Na fotce je detail obrazu HRA BAREV - JANG. Tento obraz je úvodem pro tematickou volnou kolekci Galaktické květiny III. 

Ve fotogalerii dále uvidíte druhý obraz z téže kolekce s názvem HRA BAREV - JING.

Chcete se projít rájem galaktických květin?