Volná kolekce
VARIACE 
V MODRÉ


MODRÁ VARIACE - PROSBA

BLUE VARIATION - THE PRAYER

Hany Antoninova, Acryl, 116x89 cm.

Tento multidimenzionální obraz byl dokončen na Velikonoční pondělí 2019.

This multidimensional painting was completed on Easter Monday 2019.


Slovo kurátorky výstavy Proměny ženy

Muž se uklání před krásou ženy a sílou zrození. Obraz zachycuje sílu ženy v její tvořivosti, v jejím celistvém bytí. Žena matka, ploditelka, tvůrkyně - žena zdroj života a muž, který jí za to vyjadřuje úctu vědom si, jakých darů se mu dostává, když může být po jejím boku. Cítíme pokoru, vděčnost a klid, který na nás dýchá z celého ztvárnění . Malba zachycuje harmonické nastavení vztahů v rodině a pomáhá nám očistit se od zátěží, které si neseme již z našeho příchodu na Zem (z prenatálního období) např. nepřijetí od rodičů.... Léčí bolavá srdce jak dětí , tak rodičů, kteří se marně snaží dát svým dětem to, co sami nedostali. Přetíná rodovou linii prokletí a marných snah být jiným než jsem a předělávat marně svého partnera dle svých představ. Láska vše obklopuje a halí, ukazuje cestu všem, kteří jdou správným směrem.

Ilona Drobíková


MODRÁ VARIACE - SVATBA

BLUE VARIATION - THE WEDDINGMODRÁ VARIACE: Milování v Galaxiích - Světlo v temnotách, kombinovaná reprodukce, 70/70 cm


MODRÁ VARIACE: Milování v Galaxiích - Supernova, kombinovaná reprodukce, 70/70 cm