2023 

PRINCEZNA (minisérie U Korálového moře, detail)
PRINCEZNA (minisérie U Korálového moře, detail)


Můj nový rok začal velkoryse, až obrovsky. Velká plátna, portréty
s abstraktními motivy, léčivé kolekce, básnická lyrika a nádherná rajská hudba. To vše se mnou přijde v tomto výjimečném roce. 
H.A.
Portréty s abstraktními prvky

Prvními obrazy v novém roce je minisérie U KORÁLOVÉHO MOŘE. Přichází s ní moje nová tvorba portrétů s abstraktními motivy, která je hlavním proudem PORTRÉTOVÉ TVORBY pro letošní rok. Základem jsou obrazy z mých různých tvůrčích období, jejich ukázky jsou k vidění v níže pod odkazem Portréty a jejich vývoj.  

Dovolte mi, abych svými slovy a svým uměleckým postojem vyjádřila své stanovisko k tomu, co je, lépe řečeno - co by měla být tzv. současná ABSTRAKTNÍ TVORBA (míněno v malířství):

Všichni asi víme, jak se obecně projevuje nějaké abstraktní malířské umění. Většinou se jedná o velmi barevná, až "barevně splácaná /A HLAVNĚ NEUCHOPITELNÁ,A TO JAKKOLIV/  malířská díla. Autor většinou, podle mého názoru neví, co chce vyjádřit.
Přichází mu určité barvy pod ruku a on je nějakým způsobem nanáší na plátno. Pokud je toto u někoho jinak a je tam předem jasný záměr kompozice, tak se MU HLUBOCE KLANÍM.

Abstraktní tvorba má naprosto jistě mít svůj cíl. Dokonce bych řekla: hluboký cíl. Jasná linie idei, co má plátno znázorňovat, nesmí chybět, stejně jako předem rozvržená barevná škála. 
Je to proto, protože v tomto případě má autor jistotu, že se vyjádří ve svém záměru zcela jasně. U abstraktní malby, řekla bych, že jestě více než u jakékoli (konkrétní) jiné malby, musí mít autor zcela jasný záměr. Je to složitější, protože díky jakési "nedokončenosti" celého díla je obtížnější celý autorský záměr vyjádřit. A to bych považovala za obrovský umělecký prvek celé malby. Jasný záměr, cíl a obrovský další prostor pro fantazii uživatele (nahlížitele) na celé dílo, umožnění prostoupení jeho fantazie, zážitků z minulých (nebo jiných životů) a také zcela logické vyústění ve vnímání díla jako komplexu. Tedy dokonalý naplněný umělecký zažitek, vedoucí k určitým pozitivním pohnutkám na srdci a mysli.

H. A.


Ukázka detailu portrétu s abstraktními motivy - HOVORY S MOŘEM ( minisérie U korálového moře)
Ukázka detailu portrétu s abstraktními motivy - HOVORY S MOŘEM ( minisérie U korálového moře)

Díla této soudobé multiumělkyně jsou známá svou univerzálností a také obrovskou hloubkou a mnoha tajemstvími, která skýtají. Při každém dalším podrobnějším zkoumání - vnímání těchto děl, vyvstanou na povrch nové skutečnosti, okamžiky prožitků, připomenutí již dávno zapomenutých záznamů vědomí. Její díla jsou velkou silou a dokáží vést na správnou životní cestu, tam, kam potřebuje každý z nás jít, a tím být naplněný.

Jsou to díla velké umělecké hodnoty a harmonizační hloubky. Každé dílo, která autorka vytvoří, považuje za zázrak. Energie - fluidum, které doprovází její umělecká díla je alfou i omegou její tvorby.


U stromu Moudrosti - Fantazie, 120x180 cm.
U stromu Moudrosti - Fantazie, 120x180 cm.


Velká plátna doprovázená menšími plátny The Comet - Kometa, Harmonizačně-relaxační typ obrazu
The Comet - Kometa, Harmonizačně-relaxační typ obrazu
Space rider - Vesmírný jezdec, Léčivě-terapeutický typ obrazu
Space rider - Vesmírný jezdec, Léčivě-terapeutický typ obrazu

Velikonoční období

V postním velikonočním období jsem přinesla na plátna tyto tři nádherné obrazy. Reprezentují zároveň tři základní typy umělecko-harmonizačního zaměření mé tvorby. Obrazy ve svém námětu na sebe navazují, je zde zachycena velikonoční kontemplace mladého muže, který dychtí po napojení se na Univerzální vedení pro své cesty. Správný směr ukazuje letící Kometa, která skrývá hluboké duchovní významy, spojené se vznikem samotného vesmíru. Vesmírný jezdec je spojnicí i velkým zrcadlem hlubokých duchovních významů napříč celé existence člověka. Jeho propojení s Kristem je patrné.

Connection - Napojení, Meditační typ obrazu
Connection - Napojení, Meditační typ obrazu

Na Velký pátek se mi otevřel vstup do pohádek.

Souvisí to s dokončením Hlubinně-harmonizačních obrazů s pohádkovým námětem U DVANÁCTI MĚSÍČKŮ, které začaly vznikat už na přelomu let 2022-2023, a také s novým velkým hudebně-obrazovým projektem pro Rajskou galerii, který se dotýká velkých ploch rodových i mezirodových vazeb. Projekt má název MILENCI Z VERONY (Nová epizoda). Hudba má jedinečný prostorový charakter, dotýkáme se zde i filmu i divadla ve snaze o naprosto věrné zachycení jednotlivých scén, a to jak koncepcí nahrávky, tak i volenými nástroji a následnou studiovou postprodukcí. Příběh v novém pojetí s novým koncem.

Ukázka demo nahrávky:


Z Hllubinně-harmonizačního hlediska nový projekt Milenců z Verony znamená silnou platformu pro řešení rodových i karmických onemocnění (tzv. chorob z dědičného následku). Zároveň je ovšem také jiskrou naděje pro milující se páry, které jsou vystaveny velkému protitlaku zátěžových sil, jež mají zcela negativní charakter se snahou tyto páry "rozbít". Hlubinně-harmonizační efekt celého projektu je tedy značně vztahově rozsáhlý,  

Z uměleckého hlediska se jedná o syntézu slova a hudby, krásná lyrika z vlastní autorské produkce je vytvořena speciálně k tomuto projektu. Charakter použitých nástrojů: keyboardy, křišťálové mísy, zvonkohry, kytary, zpěv, recitace, scénické hudební efekty.

OBSAH CD:

  1. Úvod - předehra
  2. Noční déšť
  3. Zvonky
  4. Před svítáním
  5. U stromu snů


Kolekce U DVANÁCTI MĚSÍČKŮ obsahuje tři menší plátna + jedno velké plátno.

  • U dvanácti měsíčků, obraz k uvolnění vědomých bloků 
  • Nevěsta, obraz k uvolnění podvědomých bloků
  • U stromu snů, obraz k Éterickému léčení I. stupně
  • Dítě, obraz k Éterickému léčení II. stupně