2023 

Můj nový rok začal velkoryse, až obrovsky. Velká plátna, portréty
s abstraktními motivy, léčivé kolekce, básnická lyrika a nádherná rajská hudba. To vše se mnou přijde v tomto výjimečném roce. 

H.A.Portréty s abstraktními prvky

Dovolte mi, abych svými slovy a svým uměleckým postojem vyjádřila své stanovisko k tomu, co je, lépe řečeno - co by měla být tzv. současná ABSTRAKTNÍ TVORBA (míněno v malířství):

Všichni asi víme, jak se obecně projevuje nějaké abstraktní malířské umění. Většinou se jedná o velmi barevná, až "barevně splácaná /A HLAVNĚ NEUCHOPITELNÁ,A TO JAKKOLIV/  malířská díla. Autor většinou, podle mého názoru neví, co chce vyjádřit.
Přichází mu určité barvy pod ruku a on je nějakým způsobem nanáší na plátno. Pokud je toto u někoho jinak a je tam předem jasný záměr kompozice, tak se MU HLUBOCE KLANÍM.

Abstraktní tvorba má naprosto jistě mít svůj cíl. Dokonce bych řekla: hluboký cíl. Jasná linie idei, co má plátno znázorňovat, nesmí chybět, stejně jako předem rozvržená barevná škála. 
Je to proto, protože v tomto případě má autor jistotu, že se vyjádří ve svém záměru zcela jasně. U abstraktní malby, řekla bych, že jestě více než u jakékoli (konkrétní) jiné malby, musí mít autor zcela jasný záměr. Je to složitější, protože díky jakési "nedokončenosti" celého díla je obtížnější celý autorský záměr vyjádřit. A to bych považovala za obrovský umělecký prvek celé malby. Jasný záměr, cíl a obrovský další prostor pro fantazii uživatele (nahlížitele) na celé dílo, umožnění prostoupení jeho fantazie, zážitků z minulých (nebo jiných životů) a také zcela logické vyústění ve vnímání díla jako komplexu. Tedy dokonalý naplněný umělecký zažitek, vedoucí k určitým pozitivním pohnutkám na srdci a mysli.

H. A.


Ukázka detailu portrétu s abstraktními motivy - HOVORY S MOŘEM ( minisérie U korálového moře)
Ukázka detailu portrétu s abstraktními motivy - HOVORY S MOŘEM ( minisérie U korálového moře)

Díla této soudobé multiumělkyně jsou známá svou univerzálností a také obrovskou hloubkou a mnoha tajemstvími, která skýtají. Při každém dalším podrobnějším zkoumání - vnímání těchto děl, vyvstanou na povrch nové skutečnosti, okamžiky prožitků, připomenutí již dávno zapomenutých záznamů vědomí. Její díla jsou velkou silou a dokáží vést na správnou životní cestu, tam, kam potřebuje každý z nás jít, a tím být naplněný.

Jsou to díla velké umělecké hodnoty a harmonizační hloubky. Každé dílo, která autorka vytvoří, považuje za zázrak. Energie - fluidum, které doprovází její umělecká díla je alfou i omegou její tvorby.


U stromu Moudrosti - Fantazie, 120x180 cm.
U stromu Moudrosti - Fantazie, 120x180 cm.


Velká plátna doprovázená menšími plátny