Intuitivní obrazy

Intuitivní obrazy přichází už ke konci roku 2016 a v roce 2017 přináší úplně nové proudy ve tvorbě, po galaktických dobrodružstvích vedou ke zklidnění, uvnitřnění. 

Předchází jim velká tematická kolekce OBRAZY NAPLNĚNOSTI. Obrazy naplněnosti ohraničují velký tvůrčí meziprostor, který je propojujícím prvkem s galaktickými světy. 

Intuitivní obrazy tvoří z velké části speciální výstavní kolekci - ZNOVUZROZENÍ ELEMENTŮ. Tato kolekce se stala ilustrační předlohou k hudebnímu projektu Time for love a je doslova otevřenou cestou do ráje - do "rajských projektů", kde se už dokonale doplňuje zvuk a barva.