O mých obrazech

Vážení přátelé léčivých obrazů,

v současné době vytvářím univerzální léčivé obrazy, které pomáhají každému tak, jak momentálně potřebuje. Při této naplňující tvorbě vycházím z vizí, které se mi ukazují v inspirativní meditaci a tyto jednotlivé obrazy - záznamy z paměťového pole lidských duší v době jednoty se svým prazákladem, barevně zaznamenávám do každé kompozice. Jedná se o útržky vyňaté z univerzální paměti Lásky, proto jsou všechny pozitivně zaměřené.

V univerzální paměti Lásky jsou totiž všechny záznamy pozitivního významu. Tímto způsobem se lidská duše napojuje sama o sobě na své záznamové pole Lásky a syntéza barev ve hmotě, která je energetickým obrazem tohoto záznamu, jí napomáhá se sama léčit rozpomenutím se na své vlastní období spokojenosti, radosti a naplněnosti.

Hany Antoninova


Léčivé účinky obrazů

Léčivé obrazy jsou unikátní živé obrazy, jejichž léčebným prvkem je síla kvantové energie. Impulsy kvantové energie se díky barevné vibraci dostávají až do nejhlubších záznamů duše, kde léčí a proměňují zátěžové záznamy.

Kvantové obrazy působí plošně a reagují na vše co se děje v místnosti, bytě nebo domě, kde je takový obraz umístěn. Léčení uskutečňují podle aktuálních potřeb majitele obrazu automaticky nebo při přímém napojení na obraz v případě vědomé potřeby. Kvantové obrazy jsou samotnou "čtečkou" informací. Při přímém napojení na pole kvantového obrazu dojde k načtení informací z aurického pole léčeného člověka (většinou majitele obrazu, pokud obraz není nakódován např. na skupinu lidí) a dotyčný je léčen kvantovou barevnou vibrací. Léčený člověk se tímto dostává do meditačního stavu, kdy se uvolňují zátěžové energie z jemnohmotných těl a vědomí odpočívá. Probíhá Éterické léčení barvou podle metodiky Hlubinné harmonizace. Celý proces trvá intenzivně 1 - 1,5 hod. Poté je doporučován relaxační režim (min. 12 hod.).

Základními okruhy léčebného působení kvantových obrazů jsou: hojnost, ochrana, vztahy, zdraví.

Obrazy jsou kódovány na zesílení účinků při jejich přímém nasvícení (výborná jsou osvětlení typu LED). Působení kvantových obrazů je stálé. Jsou vytvořeny pomocí konstantní kvantové energie, která je stále aktivní, nabíjí a uvádí všechno a všechny v blízkosti jejího zářiče do rovnováhy.