Raná tvorba


Raná tvorba roku 2014 s přesahem do roku 2015 přinesla základní tvůrčí témata LÁSKA, ŽENA, HUDBA, TANEC a dále motivy FONTÁN, ANDĚLŮ A VÍL.
Vznikly 2 kolekce s ženskými motivy - Touha a Květiny v rozpuku, Žena a hudba.

Velkou tematickou kolekcí z roku 2015 jsou OBRAZY LÁSKY. Tato úplně první větší kolekce se stala symbolem propojování mezi jednotlivými tvůrčími etapami, meziprostorem, kde se střetávají různé styly vývoje a tvůrčí práce. Každá kolekce, kterou vytvořím,  je jaksi prvotně spojena s tímto základním schématem - dynamického propojení, které přináší transformaci do dalších dimenzí.PROGRAMNÍ OBRAZY A VOLNÉ CYKLY

VOLNÉ CYKLY HARMONIZAČNÍCH OBRAZŮ TVOŘÍ PROGRAMNÍ HARMONIZAČNÍ OBRAZY.

Podobně jako v hudbě vznikla tzv. Programní hudba, má tento způsob kompozice své místo i v umění barvy. Jednoduše řečeno "Programní hudba" je způsob hudebního vyjádření jakéhokoli nehudebního námětu. Vyvinula se v průběhu umělecké epochy romantismu, nejčastěji jsou námětem přírodní motivy, nadpřirozené síly apod. Programní hudba se objevuje v hudebních formách symfonie, symfonické básně nebo např. i v předehře oper.

Typickým příkladem je symfonická báseň "Vltava". Celá skladba je součástí cyklu a je vystavena na živém ději, sleduje vývoj řeky od jejího pramene až do své mohutnosti, kdy už ve své velké síle vtéká do Prahy a u jejích bran ji vítá melodický námět další symfonické básně "Vyšehradu". Vše zakomponováno do stále plynoucího toku vodní hudby.

PROGRAMNÍ OBRAZY NEJSOU ABSTRAKTNÍ - VYJADŘUJÍ URČITÝ KONKRÉTNÍ UCHOPITELNÝ DĚJOVÝ NÁMĚT.

Ve své barevné kompozici obrazových cyklů vycházím také z živosti děje. Všechno má svůj začátek a konec, který je však proměněný do trvalého bytí, svých trvalých hodnot. Obrazy jsou barevně komponovány tak, že každý má své primární hlubinně harmonizační účinky. U většiny cyklů se objevují obrazy s podobným hlubinně harmonizačním zaměřením, nazývám to barevnou formou harmonizace, jako např. hlubinná harmonizace Vnitřní ženy, Vnitřního muže, které jsou pilíři každého jednotlivého cyklu obrazů, většinou stojí na začátku a konci, ale není to pravidlem. V jejich blízkosti se nachází obrazy s různými typy harmonizace, a to podle tematického zaměření jednotlivých cyklů. Tyto živé cykly mají svůj příběh a každý obraz z nich představuje svůj dějový obsah a přínos celku i přesto, že jsou sami o sobě stacionární i pohyblivé zároveň. Z tohoto důvodu mohou fungovat i zcela samostatně. Vysunuty mimo rámec cyklu.

V období rané tvorby vznikl programní cyklus O VNÍMÁNÍ PRAVDY.