Speciální léčivá kolekcePLANETÁRNÍ OBRAZY LÁSKY


8 základních obrazů
+ 1 speciální obraz, všechny rozměru 100/100 cm:


Země - Na křídlech lásky
Venuše - Síla pravé lásky
Jupiter - Sluneční chrám
Neptun - Na vlnách milování
Saturn - Zahrada zamilovaných
Pluto - Tanec zamilovaných
Mars - Splněný sen
Uran - Svatební kytice


+ Luna - Duhová fontána


Speciální léčivá kolekce vytvořená pod obchodní značkou Hlubinná harmonizace® je určena zejména pro harmonizačně-relaxační prostory - terapeutická a meditační centra, pracovny, meditárny apod.


Autorka kolekce: HANY ANTONINOVA


Léčivé reprodukce z kolekce PLANETÁRNÍ OBRAZY LÁSKY, jsou živé obrazy s vysokým aktivním působením barevných vibrací, harmonizují prostor jako energetické zářiče a zároveň mají na člověka konkrétní léčivé působení.

Tyto speciální reprodukce svými sytými barvami a jednoduchými motivy působí příjemně na lidskou mysl a také jako harmonizující balzám i pro duši. Zároveň posilují oblasti mentálního a fyzického těla, regulují příjem a výdej mentální a vitální energie, stejně jako jejich přirozenou cirkulaci.

Reprodukce Luna je dotvářena akrylovými a luminiscenčními barvami "na míru" pro konkrétní prostor. Tyto specifické barvy, které mají silnou vibraci, dodávají celé kolekci 3D charakter. Tato reprodukce má propojující a ochranný význam - je důležitým prvkem funkčnosti celé kolekce.

Ručně vyráběná plátna mají okraje šířky 3.5 cm, tyto typy obrazů nejsou rámovány z důvodu volného proudění energií. 


Harmonizační efekt

ZEMĚ - NA KŘÍDLECH LÁSKY působí příznivě na vlastní stabilitu člověka, uvolňuje emoce strachů z hojnosti, z lásky, z naplněnosti. Regeneruje 4. čakru a oblasti mentálního těla včetně příslušných center mysli pro přijímání partnera v hmotných úrovních. OBRAZ AKTIVUJE TOUHY A PŘÁNÍ V PARTNERSTVÍ.

VENUŠE - SÍLA PRAVÉ LÁSKY působí příznivě na oblast zejména 4. čakry až do jejích hlubších úrovní. Je stimulátorem paměťových center, hlubokých vzpomínek, nerealizovaných přání a tužeb. Narovnává tyto záznamy duše a zpracovává následky na úrovni emocionálních těl. Posiluje stabilitu mužského i ženského aspektu člověka. Vede k narovnání vlastních hodnot, vlastní komunikace - a to v oblastech příjmu i výdeje. Vytváří nové komunikační mosty podle potřeby a dořešuje staré a již nefunkční informační toky. AKTIVUJE REALIZACI PŘÁNÍ PŘES SILNOU TVOŘIVOU MYŠLENKU.

JUPITER - SLUNEČNÍ CHRÁM pomáhá prostoupit do světa vlastní dokonalosti. Aktivuje činnost energetických center člověka pro očištění smyslů, správné vidění reality, rozeznání pravdy od falše a lži. Podporuje orientaci v reálném čase. Pomáhá při nerozhodnosti nebo při časových posunech rozhodnutí v kontextu realizace vlastních přání. AKTIVUJE SÍLU PŘÁNÍ A MYŠLENKY V REÁLNÉM ČASE.

NEPTUN - NA VLNÁCH MILOVÁNÍ posiluje 3. čakru a příjem vitální energie. Pomáhá při nalezení vlastní stability a svého poslání, dále pomáhá při depresích, smutku, při hojení ran fyzického těla - po úrazech, operacích apod. Stabilizuje rovnováhu imunitního systému a posiluje tvorbu krvinek. OBRAZ LÉČÍ TRAUMA A AKTIVUJE POCITY RADOSTI.

SATURN - ZAHRADA ZAMILOVANÝCH harmonizuje poškozené vztahy rodičů a dětí, vztahy uvnitř rodin obecně, posiluje vlastní sebedůvěru, ukazuje cestu k vlastní seberealizaci a k nalezení pravého talentu. Eliminuje strachy ze samoty, z opuštěnosti, z nemilovanosti, z neschopnosti milovat. Posiluje 2. a 5. čakru. OBRAZ LÉČÍ VZTAH K MATCE - K ŽENĚ A AKTIVUJE TOUHY PO SMÍŘENÍ VE VZTAZÍCH.

PLUTO - TANEC ZAMILOVANÝCH regeneruje 1. a 2. čakru, posiluje příjem univerzální ženské energie, aktivuje hormonální činnost, schopnost reprodukce. Zmírňuje následky partnerských konfliktů, pomáhá směřovat do partnerské rovnosti. Eliminuje strachy z nejistot, z budoucnosti, z nemilovanosti, ze samoty. Posiluje činnost paměťových center člověka. OBRAZ LÉČÍ PARTNERSKÝ VZTAH A AKTIVUJE SÍLU TOUHY.

MARS - SPLNĚNÝ SEN posiluje člověka při orientaci ve vlastním smyslu života. Neustále vysílá teplý proud Pravé Lásky, který působí hřejivě na nitro a rozpouští jakékoli zaváhání a pochybnosti, stejně jako urychluje sebemenší zpoždění při realizaci vlastního plánu duše. Působí příznivě až na úroveň spirituálního srdce. OBRAZ AKTIVUJE PROUD SILNÝCH TVOŘIVÝCH MYŠLENEK.

URAN - SVATEBNÍ KYTICE pomáhá dorovnat oslabený mužský potenciál aktivací příjmu univerzální mužské síly. Pracuje stabilizačně s nervovým systémem člověka, posiluje imunitu a obranyschopnost obecně. Harmonizuje 6. a 7. čakru. Regeneruje duševní síly člověka po otřesech a v těžkých životních situacích. Uklidňuje - přináší pocity klidu, míru a bezpečí. LÉČÍ VZTAHOVÉ BOLESTI A AKTIVUJE SÍLU MYŠLENKY.