Kolekce

Většina obrazů, které v současné době tvořím, jsou součástí tematických kolekcí.
Kolekce, které nabízím k prodeji, mají nejsilnější a komplexní léčivé účinky při působení všech obrazů kolekce dohromady a to i ve formě reprodukcí.
Od toho se také odvíjí cena za kolekci.

V některých případech je možné prodat i jednotlivé obrazy z kolekce zvlášť, pokud je to v souladu se záměrem při vytváření kolekce. Ale tato informace je mi známa už v momentě, kdy přicházejí první tvůrčí impulsy pro vznik díla.

SPECIFICKÝM TYPEM KOLEKCÍ JSOU VÝSTAVNÍ KOLEKCE. Obrazové reprodukce z výstavních kolekcí jsou také prodávány jednotlivě, případně i jako celé kolekce reprodukcí, pokud jsou prvoplánově k prodeji určeny.PŘEHLED OBRAZOVÝCH KOLEKCÍ V ODKAZECH (chronologicky, podle vzniku):